Pielęgnacja betonu w okresie podwyższonych temperatur

Chcielibyśmy zwrócić Państwu szczególną uwagę na kwestię właściwej pielęgnacji betonu w okresie wysokich temperatur.
Niestety często z powodu błędnego postrzegania betonu jako nieskomplikowanego materiału budowlanego zapominamy o elementarnych zasadach dotyczących właściwej pielęgnacji świeżo wbudowanego betonu co w konsekwencji prowadzi do skurczu,powstawania rys oraz spadku wytrzymałości.

W okresie letnim pielęgnacja betonu głównie polega na zabezpieczeniu betonu przed utratą wody (niezbędnego składnika w procesie hydratacji cementu), w wyniku jej odparowania z powierzchni elementu.
Proces parowania wody poza tym, że jest efektem oddziaływania temperatury, słońca jest dodatkowo potęgowany również poprzez wiatr. Niezbędne jest zatem, aby w początkowym okresie dojrzewania utrzymywać beton w środowisku stale wilgotnym.

Dla przykładu:

Beton wbudowany w temperaturze 26°C, przy względnej wilgotności powietrza 30%,temperaturze na powierzchni betonu 27°C i wietrze wiejącym z prędkością 24 km/h, będzie tracił 1,5 l wody na każdy m3 w czasie jednej godziny.

Zalecane sposoby pielęgnacji betonu w okresie letnim:

  • Zraszanie betonu mgiełką wodą tak, by powierzchnia była zauważalnie wilgotna unikając obfitego polewania świeżo wbudowanej mieszanki, celem uniknięcia wypłukania zaczynu cementowego. Unikaj polewania zimną wodą świeżo wbudowanego betonu, którego powierzchnia uległa zbytniemu nagrzaniu, może to doprowadzić do powstania rys i pęknięć w skutek tzn. szoku termicznego spowodowanego dużą różnicą temperatur.
  • Układanie na powierzchni betonu mokrych mat i zabezpieczenie ich przed wysychaniem.
  • Zabezpieczenie mokrej powierzchni betonu folią budowlaną. Folię najlepiej układać w jak najkrótszym czasie po zagęszczeniu i zaformowaniu betonu, jednocześnie unikając przywarcia folii do powierzchni betonu.
  • Zastosowanie środków pielęgnujących tzn. powłokotwórczych, których działanie polega na zabezpieczeniu powierzchni betonu warstwą ochronną zapobiegającą nadmiernemu odparowaniu wody. Należy tutaj zwrócić uwagę na dobór odpowiedniego środka, aby uniknąć problemów z późniejszym obrabianiem zabetonowanego elementu. Powyższe zabiegi pielęgnacyjne powinny być prowadzone z odpowiednią częstotliwością przez co najmniej 3 dni od momentu wbudowaniu betonu. Pozwolą one zminimalizować do zera ryzyko pojawienia się rys i spękań powstałych na skutek skurczu.

beton Opoczno, Tomaszów Mazowiecki

<br</>