Wybudowano market z naszego betonu, blisko Opoczna